Tag Archives: Poetry Battle

Asmaradhana 388 (Serat Centhini)

Asmaradhana 388 (Serat Centhini)Kill the DJ feat Soimah Pancawati

Ditulis dan diaransemen oleh Kill the DJ
Masuk dalam album kompilasi Poetry Battle 1 Produksi Jogja Hip Hop Foundation (2007)

Download via mediafire Asmaradhan 388

ASMARADHANA 388

HOOK:
Allah Alip Mutaka alim Wakid
Rasul aksara elam jaedi
Muhamad he hu akat-e
Iku sampumeng ing urip
Sanyatane ngelmu sejati
Jati-jatining Allah ya rabi
Jati kakung Jati wanodya
Iya apan Rasul Mohamad

Allah iku siji
kang amengkoni
ora ana lawan
Sadurunge sauwise sepala segala gung
Purba wisesa siji
Anaoran siji
Durung lawan sampun sepala lawan segala
Yeku yayi sijining isbat lan napi

Nir karoning jenenging jalwestri
Ilang araning isbat lan napi
Miwah lan sepapadhane
Roroning tunggal iku

Apan tunggal dadi sawiji
wiji siji mencar ing tuwuh
Kang kagepok kang katingal
Saking pumaning ro maring ji
Siji siji Gustiallah tangala

HOOK

Apan ora durung
nora nora sepa
hya uga
nora segala

Tan ana tan ora reke tan suwung datan wujud
Liring roning asiji asiji siji belaka
tan kurang tan wuwuh roroning isbat lan napi
Roning Rasul Roroning priya lan estri

Sejatining lanang apan estri
Sejatining estri apan lanang
Karana mengkono lire
Estri ing jroning kakung
Mohamad rasulallah kang tumrap ing sebut Rasul
Ing Mohamad Ing Rasul
Rasul ya Mohamad ya
Lanang estri sawiji asih kang suci

HOOK

Sinom 231 (Serat Centhini)

Sinom 231 (Serat Centhini)

Kill the DJ feat Silir Pujiwati
Ditulis dan diaransemen ulang oleh Kill the DJ
Produksi: Jogja Hip Hop Foundation
Album: Poetry Battle 1 (2007)

Download Sinom 231 (Serat Centhini) via mediafire

Sinom 231 – Serat Centhini (Bait 7-12) & Lingsir Wengi

Lingsir wengi sepi durung bisa nendra
Kagoda mring wewayah ang reridu ati

Atapa jroning sarira, sadina-dina gung brangti, datan nana katingalan, sarirane dentangisi, tansah deneling-eling, solahing raga denentung, marganing aneng donya, ciptaningsun lir angimpi, kemang ireng uripku saking sihira…

Marmaningsun aneng dunya, dhapur sira ngandikani, tansah ing raga winangwang wang, among winong sih-ngasihi sih, tansah sih asinung sih sih…

Yen tan ana ananira, mangsa ana ing dumadi…

Kawitane mung sembrana njur kulina
Ra ngira yen bakal nuwuhke tresna

Apa ing sasolahira, ingsun iki aja keri, sanadyan mora pyuyika, tan na toleh lara-pati, sakarsa mamaesi, saking sira merganingsun, wulu-ningsun salembar, apan sira kang (n)darbeni, tranging nala karsaningsun karsanira.

Yen ta sira amisesa, kasanta jroning karonsih, tunggal saraga jiwa, tunggaling karsa pinanggih, tunggal sapati urip, punapa ta rupanipun, nalar sirna dening panrima…

Yen tan ana ananira, mangsa ana ing dumadi…

Rina wengi sing tak puji aja lali
Janjine muga bisa tak ugemi