Sinom 231 (Serat Centhini)

Sinom 231 (Serat Centhini)

Kill the DJ feat Silir Pujiwati
Ditulis dan diaransemen ulang oleh Kill the DJ
Produksi: Jogja Hip Hop Foundation
Album: Poetry Battle 1 (2007)

Download Sinom 231 (Serat Centhini) via mediafire

Sinom 231 – Serat Centhini (Bait 7-12) & Lingsir Wengi

Lingsir wengi sepi durung bisa nendra
Kagoda mring wewayah ang reridu ati

Atapa jroning sarira, sadina-dina gung brangti, datan nana katingalan, sarirane dentangisi, tansah deneling-eling, solahing raga denentung, marganing aneng donya, ciptaningsun lir angimpi, kemang ireng uripku saking sihira…

Marmaningsun aneng dunya, dhapur sira ngandikani, tansah ing raga winangwang wang, among winong sih-ngasihi sih, tansah sih asinung sih sih…

Yen tan ana ananira, mangsa ana ing dumadi…

Kawitane mung sembrana njur kulina
Ra ngira yen bakal nuwuhke tresna

Apa ing sasolahira, ingsun iki aja keri, sanadyan mora pyuyika, tan na toleh lara-pati, sakarsa mamaesi, saking sira merganingsun, wulu-ningsun salembar, apan sira kang (n)darbeni, tranging nala karsaningsun karsanira.

Yen ta sira amisesa, kasanta jroning karonsih, tunggal saraga jiwa, tunggaling karsa pinanggih, tunggal sapati urip, punapa ta rupanipun, nalar sirna dening panrima…

Yen tan ana ananira, mangsa ana ing dumadi…

Rina wengi sing tak puji aja lali
Janjine muga bisa tak ugemi

36 thoughts on “Sinom 231 (Serat Centhini)”

  1. Mas…lagu ini mbok dibikinin terjemahan nya dan makna yg tersirat maupun tersurat…. Soalnya gak semua anak muda jawa jaman sekarang mengeri bahasa jawa kuno sperti ini… Thanks….

    1. lagune keren bngt cuy,,,,,,kata n baitnya sngguh nusuk jantung,,,,////Good luck jogja hip hop by Bencok blora

  2. Wes juarang banget krungu iki loh..
    saiki digarap maneh… Joss Mas.. Gagasanmu terae JOZZZ tok pokoke

  3. reflected some songs – when I fall in love, Killing me softly, promise. the beauty of javanese language in vocal and sound thus whenever wanna get the taste just hearing……… then use your heart (not head) to feel it till feel something in your skin, your neck then your brain…………………………just simple guidance, if like it

  4. maju trz pantat kendur w0ng yogja, , kompilasikan lach lagu” jawa diaransmenkan mnjadi hip.hop slow kentroenx 😀 h0h0h0. . .

    Cethaaaaaaaaaarrr . . .

Leave a Reply to Ganex Saktiawan Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s